Info

Prata till punkt med ärkebiskopen

I ärkebiskop Antje Jackeléns podcast samtalar hon och hennes gäster om existentiella frågor, kristen tro och det goda samhället.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Prata till punkt med ärkebiskopen
2022
October
September


2021
April
March


2020
February
January


2018
May
April


2017
March
February
January


2016
December
June
May


2015
December
November
October
June
May


All Episodes
Archives
Now displaying: September, 2022
Sep 30, 2022

Om makt och ledarskap, om att vara kvinnlig dirigent för en manskör och om musikens betydelse.

Sep 23, 2022

Om sexuella trakasserier, näthat, och mångfald, och om psykisk ohälsa bland unga. Linnéa berättar även om sin vänskap med Hedi Fried.

Sep 16, 2022

Om behovet av mer filosofi och teologi och om Sveriges roll i världen, om politik i ett övergripande perspektiv och om livet efter statsministeråren.

Sep 9, 2022

Om ledarskap, om maktens kvinnor och om formell och informell makt och om religionens plats i samhället, samt om vilka som vill engagera sig i politik i framtiden.

1